Care Automatisering

Scheduling Solutions

Advanced Planning and Scheduling

De wensen van uw klant zijn meestal tegenstrijdig met uw doel: de productiekosten zo laag mogelijk houden. Uw klant wil maatwerk met een grotere verscheidenheid aan productvarianten. De concurrentie neemt toe en de levertijden moeten verder omlaag. Daarnaast heeft u als producent ook nog te maken met klantverzoeken en incidentele gebeurtenissen die het planningsproces verstoren. Denk maar aan spoedorders, veranderingen in bestaande orders, onvoldoende voorraad van grondstoffen of verpakkingen, blokkades door kwaliteitsproblemen, machinestops of andere technische storingen. Om hierop in te spelen heeft u Advanced Planning and Scheduling nodig. Werkt u nog met een planbord? Dan weet u misschien dat deze tool geen rekening houdt met een beperkte productiecapaciteit, de beschikbaarheid van mensen met bepaalde competenties en vaardigheden of met volgorde beperkingen op machines. Advanced Planning and Scheduling doet dit wel. Het levert een uitvoeringsplan op basis van actuele data aan de productieverantwoordelijke binnen uw bedrijf.

Wat levert Advanced Planning and Scheduling u op?

* Verlaging van voorraad
* Optimale inzet van operators, grondstoffen en machines
* Kortere doorlooptijden
* Verhoging van uw Overall Equipment Efficiency
* Sneller inzicht in verstoringen in het productieproces en mogelijke oplossingen
* Krachtige analysetool ten behoeve van uw logistieke- en productieprocessen
* Zeer korte ROI (minder dan 1 jaar)

Scheduling met planningstool R2T

Als planner moet u de toekomst voorspellen. Een onmogelijke taak. En toch probeert u het elke dag. In theorie klopt uw voorspelling, maar in de praktijk pakt het helaas vaak anders uit. Uw klant verandert zijn order. Uw grondstoffenleverancier komt later dan verwacht. De anders zo betrouwbare productielijn valt ineens stil… Hoe speelt u daar op in? Met de planning software R2T voorkomt u blindvaren en blijft u in control. R2T geeft u real time inzicht in uw resources en processen. Daardoor kunt u processen optimaal inrichten, snel en adequaat bijsturen, uw medewerkers en machines op volle kracht laten draaien en op tijd leveren.

R2T helpt u de juiste beslissing te nemen

R2T is ontwikkeld vanuit de optiek van een planner. We vallen u niet lastig met allerlei wiskundige modellen en algoritmen. Het is een no-nonsense planningstool die u helpt de juiste beslissingen te nemen. Al uw rekenwerk kunt u met een gerust hart aan R2T overlaten. Het laat u direct zien wat er met de huidige materialen, mensen en machines mogelijk is en waar de bottle necks zitten. Daarnaast krijgt u er nog iets zeer waardevols voor terug: tijd. R2T is modulair opgebouwd. U koopt dus alleen wat u nodig hebt. Niet meer, niet minder.