Care Automatisering

Scheduling Solutions

WAT IS SCHEDULING?


BEPERK UW PRODUCTIEKOSTEN EN VEGROOT UW CONCURRRENTIEPOSITIE!

Om uw klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn, streeft u naar een breed assortiment producten en korte en betrouwbare levertijden. U wilt flexibel op de vraag van uw klanten kunnen reageren. Om de productiekosten laag te houden bent u geneigd juist lange runs te draaien, met weinig omstel- en wachttijden. U wilt optimaal gebruik maken van uw productiemiddelen, veel produceren in korte tijd, weinig overuren maken en veiligheidsvoorraden minimaliseren. Hoe zorgt u ervoor dat u tegengestelde belangen van verkoop en productie zodanig op elkaar afstemt dat de kosten zo laag mogelijk blijven en de opbrengst zo hoog mogelijk is?

Scheduling speelt een essentiële rol bij de oplossing van dit probleem. U heeft gedetailleerde, actuele en realistische informatie nodig over de eigenschappen en mogelijkheden van uw mensen, machines en materialen. Zijn ze beschikbaar, nu en in de toekomst? Welke beperkingen zijn er? Wat zijn de mogelijkheden en de onmogelijkheden? Hoe kunnen de mensen, machines en materialen zo goed mogelijk worden ingezet om de orders in de juiste hoeveelheden en op het juiste tijdstip te produceren?
Er zijn zeer veel aspecten waarmee u rekening moet houden om iedere keer weer volgens een optimaal detailplan te kunnen produceren. Daarbij kunt u de hulp gebruiken van een schedulingspakket dat in staat is om op basis van zeer gedetailleerde informatie optimale schedules te genereren:
R2T (Resource to Time of wel productiemiddelen afgezet tegen de tijd).

 

WAT IS R2T?
Resource-to-Time (R2T) is een softwarepakket voor gedetailleerde en detailplanning (scheduling) van mensen, machines en materialen. R2T©Suite bestaat uit de modules Material Requirements Scheduling (MRS), Human Resource Scheduling(HRS), Warehouse Management Scheduling (WMS), Order Entry Scheduling (OES) en R2T WEB. De modules werken als een zelfstandig geheel, maar kunnen ook in samenhang met de andere modules worden toegepast.

De R2T©MRS module berekent welke grondstoffen, verbruikmaterialen en halffabricaten op korte termijn nodig zijn.

De R2T©HRS module berekent welke medewerkers wanneer moeten worden ingezet op basis van hun functies, capaciteiten en beschikbaarheid.

De R2T©WMS module berekent de activiteiten die nodig zijn om alle logistieke bewegingen, zelfs de verplaatsingen binnen de keten, te laten plaatsvinden ten behoeve van inkomende en uitgaande materialen en de daarvoor eventueel benodigde middelen als machines en mensen.
De
R2T©OES module maakt op basis van orders een gedetailleerd productieschedule, waarbij het rekening houdt met alle mogelijkheden en onmogelijkheden van mensen, machines en materialen.

R2T R2T©WEB biedt een 'cockpit functie' en voorziet u via intranet of internet van gedetailleerde informatie over de productieresultaten en geeft mogelijkheid tot het ingeven van bijvoorbeeld geproduceerde aantallen.

                                                                          

WAAROM

Schedulingstrategieën.
U gebruikt R2T om een bepaald bedrijfsdoel te bereiken, bijvoorbeeld het verkorten van de doorlooptijd of ondersteuning van de capable-to-promise-strategie. Afhankelijk van het doel kunt u in R2T kiezen voor één, of een combinatie van een aantal schedulingstrategieën. Zodoende kunt u de te genereren schedules steeds afstemmen op de actuele situatie en op de specifieke eisen die worden gesteld aan productieorders.

Rescheduling tegen eindigende capaciteit (Finite Scheduling).  
R2T houdt bij het aanpassen of genereren van een nieuwe schedule rekening met de al geproduceerde hoeveelheden uit het oude schedule. U bereikt in een zeer korte tijd inzicht hoe de bedrijfsvoering haar vervolg krijgt! 

R2T Scheduling simulatie mogelijkheden.
R2T geeft de mogelijkheid verschillende planningen en scenario’s met elkaar te vergelijken waarbij de planner vrijheid heeft in het vrijgeven van de meest geschikte.

R2T kan de volgorde van (deelactiviteiten van) orders bepalen. U geeft per deelactiviteit (segment) aan welke plaats deze in de volgorde moet (of juist niet mag) innemen.

DAAROM R2T

R2T stemt nauwkeurig de productieactiviteiten af op basis van scheduling optimalisatie.

R2T verbetert de doorlooptijd en zet de productiemiddelen zo effectief en efficiënt mogelijk in.

R2T wijst activiteiten toe aan mensen, machines en materialen.

R2T zet personeel op basis van hun competenties en kwalificaties in.

R2T is bij uitstek geschikt voor samenhangende heterogene productie vormen (discreet, batch en continue) en producten met een zeer complexe samenstelling en varianten.

 

ACTUEEL EN REALISTISCH

R2T genereert realistische, bruikbare schedules die de materiaalbehoefte bepalen.

R2T biedt “decision support” om de kosten van voorraden te minimaliseren zonder dat problemen ontstaan door grondstof of eindproducten tekorten dan wel overschotten.

R2T genereert realistische schedules, die activiteiten uitsluitend toewijzen aan mensen, machines en  materialen die daadwerkelijk beschikbaar zijn.

R2T maakt scheduling volgens verschillende strategieën mogelijk.

R2T rescheduled na onvoorziene gebeurtenissen en actualiseert de bedrijfsvoering naar de dan ontstane situatie.

 

INFORMATIEVOORZIENING, DECISION SUPPORT

R2T geeft inzicht in de verschillende mogelijkheden van uw productieprocessen.

R2T geeft inzicht in de voortgang van het productieproces waardoor klanten geïnformeerd kunnen worden over de actuele status van hun order.

R2T geeft de basis voor optimalisatie van uw productieprocessen.  

R2T optimaliseert de beschikbare capaciteit voor de korte, maar ook langere termijn.

R2T geeft gedetailleerde informatie over het productieproces, de materiaalbehoefte en de inzet van personeel.

R2T helpt om problemen sneller te signaleren zodat  hier proactief mee omgegaan kan worden.

 

OPTIMALE AFSTEMMING VAN ORDERS EN PRODUCTIECAPACITEIT

R2T verkort de doorlooptijd en verhoogt de productieopbrengst.

R2T helpt bij het voorkomen van contaminatieproblemen.

R2T stemt het schedule af op de specifieke problematiek van een bepaalde situatie.

R2T verbetert de mogelijkheden om investeringen in productiemiddelen sneller terug te verdienen.

 

GEBRUIKSVRIENDELIJK

R2T is relatief eenvoudig te leren door planners en biedt toegesneden functionaliteit.

R2T is snel te configureren, zonder dat sprake is van programmering.

 

COMMUNICATIE MET ANDERE SYSTEMEN, AFDELINGEN, LEVERANCIERS

R2T zorgt ervoor dat orders eventueel geautomatiseerd worden ingevoerd.
R2T maakt informatie makkelijker en sneller beschikbaar voor andere afdelingen.

R2T is gebaseerd op de internationale standaard S95. Dat maakt R2T transparant, wat de koppeling met pakketten van andere leveranciers sterk vereenvoudigt. U bent minder afhankelijk van leveranciers.

 

GENERIEK

R2T is een standaard oplossing waardoor minder kosten ontstaan als gevolg van maatwerk.

R2T is gebaseerd op de internationale standaard ISA-95. Daardoor is R2T inzetbaar voor alle productiebedrijven en voor scheduling van processen.

R2T past !