Care Automatisering

Scheduling Solutions

WAAROM SCHEDULING?


10 MEEST GESTELDE VRAGEN OVER SCHEDULINGSBEHOEFTE

  1. Plant u uw detailplanning (schedule) nu in een spreadsheetoplossing?
  2. Denkt u met de juiste informatie en afstemming de doorlooptijd te verkorten om zo de productiemiddelen zo efficiënt mogelijk te gebruiken?
  3. Heeft u nu inzicht in uw totale productie capability en complexiteit van uw processen?
  4. Hoe vaak is uw planning door de vele wijzigingen van zowel de orders als het productieverloop niet meer actueel?
  5. Hoe hoog is het percentage dat u haalt van uw orders (planning versus actuals), m.a.w. hoe vaak maakt u teveel of te weinig van een bepaald artikel en voldoet u aan leverbetrouwbaarheid eisen binnen gehanteerde veiligheidsmarges?
  6. Kunt u met scenario’s plannen en inspelen op al dan niet cyclische trends?
  7. Heeft u accuraat inzicht in de mogelijkheden en voortgang van uw productie om deze  snel te actualiseren en te communiceren naar de klant?
  8. Heeft u inzicht in de materiaalbehoefte, de inzet van mensen en machines?
  9. Hoe lang en intensief is uw planner nu bezig met het maken dan wel bijstellen van een schedule na een wijziging?
  10. Hoe stemt u uw logistieke verplaatsingen af binnen uw bedrijf?

 

R2T IS HET ANTWOORD
Resource-to-Time (R2T©) is een softwarepakket voor gedetailleerde en detailplanning (scheduling) van mensen, machines en materialen. R2T©Suite bestaat uit de modules Material Requirements Scheduling (MRS), Human Resource Scheduling(HRS), Warehouse Management Scheduling (WMS), Order Entry Scheduling (OES) en R2T WEB. De modules werken als een zelfstandig geheel, maar kunnen ook in samenhang met de andere modules worden toegepast.

R2T©MRS module berekent welke grondstoffen, verbruikmaterialen en halffabricaten op korte termijn nodig zijn.

R2T©HRS module berekent welke medewerkers wanneer moeten worden ingezet op basis van hun functies, capaciteiten en beschikbaarheid.

R2T©WMS module berekent de activiteiten die nodig zijn om alle logistieke bewegingen, zelfs de verplaatsingen binnen de keten, te laten plaatsvinden ten behoeve van inkomende en uitgaande materialen en de daarvoor eventueel benodigde middelen als machines en mensen.
R2T©OES module maakt op basis van orders een gedetailleerd productieschedule, waarbij het rekening houdt met alle mogelijkheden en onmogelijkheden van mensen, machines en materialen.

R2T©WEB heeft een 'cockpit functie' en voorziet u via intranet of internet van gedetailleerde informatie over de productieresultaten en geeft mogelijkheid tot het ingeven van bijvoorbeeld geproduceerde aantallen.


U gebruikt R2T© om een bedrijfsdoel te bereiken, bijvoorbeeld het verkorten van de doorlooptijd of ondersteuning van de capable-to-promise-strategie. Afhankelijk van het doel kunt u binnen R2T©Suite kiezen voor één, of een combinatie van een aantal schedulingstrategieën. Zodoende kunt u de activiteiten steeds afstemmen op de actuele situatie en op de specifieke eisen die worden gesteld aan productieorders.

De R2T©Suite kent drie (3) manieren van re-schedulen en houdt bij het aanpassen of genereren van een nieuwe schedule rekening met de al geproduceerde hoeveelheden. De software vergelijkt verschillende planningen met elkaar en kiest daaruit de meest geschikte.

R2T©Suite kan de volgorde van (deeltaken van) orders bepalen. U geeft per deeltaak (segment) aan welke plaats deze in de volgorde moet (of juist niet mag) innemen.


REAL-TIME DATA COLLECTION + REAL-TIME DATA TRACKING = REAL-TIME DECISION SUPPORT