Care Automatisering

Scheduling Solutions

ISA-95 Framework

Het hart van onze scheduling software is het ISA-95 Framework. Dit ISA-95 Framework is volledig gebaseerd op de ISA-95 standaard, wat wereldwijd gebruikt wordt voor informatiestromen in fabrieken. ISA-95 beschrijft hoe informatiesystemen het beste met elkaar communiceren. Door uw productieproces volgens deze standaard te modelleren, past de software naadloos in alle industrieën.

ISA-95 modellen

Veelal is de productie een “blackbox” dat in meer of mindere mate autonoom functioneert, ondanks dat een bedrijf vergaand geautomatiseerd is op het gebied van Enterprise Resource Planning (ERP). Er ontstaat een chaos daar waar ERP wel data met de werkvloer uitwisselt, als gevolg van het ontbreken van vastomlijnde structuren.

Het ISA-95 Framework  is volledig gestoeld op ISA-95 en doet géén concessies ten aanzien van de ISA-95 modellen. In deze modellen zijn de activiteiten opgenomen voor Manufacturing Operations  Management (MOM) te weten; productie, voorraad, kwaliteit en onderhoud. Daarnaast zijn binnen de applicatie alle standaarden van het World Batch Forum ingebracht die een rol spelen bij integratievraagstukken tussen het “kantoorautomatisering domain” (Level 4) en het “control domain” (Level 3.2.1). Ook zijn de informatiestromen binnen Level 3 opgenomen om zo een brede oplossing te kunnen bieden.

ISA-95 Framework: de drijvende kracht voor APS

Om Scheduling functionaliteit en Performance Management eenduidig vorm te geven is goede configureerbaarheid vereist. Het ISA-95 Framework vormt de basis voor MES/MOMS oplossingen en onze Advanced Planning & Scheduling (APS) software.

Met de server zijn functionaliteiten in het netwerk beschikbaar waarmee op een gestandaardiseerde wijze de ERP omgeving (Level 4), het control domain (Level1), SCADA (Level 2), sensoren (Level 0) en legacy systemen (Level 3) gekoppeld worden. De omgeving is modelleerbaar tot op het detailniveau dat nodig is. Door deze detaillering aan te brengen voldoet de oplossing aan onze visie waarin business processen worden gescheiden van de manufacturing processen en wijzigingen aan beide zijden aangebracht kunnen worden zonder dat dit invloed heeft op elkaar. Deze koppeling is gebaseerd op een wereldwijde standaard waar de meeste ICT  leveranciers zich aan committeren. Dit maakt het koppelen binnen het bestaande applicatielandschap makkelijk en zijn migraties naar “best of breed” toepassingen gestructureerd in te voeren. Met behulp van een meegeleverde “Mapper” zijn “Legacy” systemen op een eenvoudige wijze te koppelen aan het ISA-95 Framework.

ISA-95 framework modelling  ISA-95 Framework modelling

Binnen het ISA-95 activiteitenmodel neemt Scheduling (plannen tegen eindigende capaciteit van machines, mensen en materialen) een prominente rol in, om vanuit het masterplan (ERP) een accurate bedrijfsvoering te realiseren en de productie aan- dan wel bij- te sturen.

 Diverse modules APS

Er zijn verschillende modules ontwikkeld om de Advanced Planning & Scheduling behoefte in te kunnen vullen. Deze modules zijn:

Order Entry Scheduler – Orderplanning
Material Requirement Scheduler – Materiaalplanning
Human Resource Scheduler – Personeelsplanning