Care Automatisering

Scheduling Solutions

Planning Software

Welke producent heeft er nu niet als doel om het juiste product, op het juiste tijdstip, in de juiste hoeveelheid en tegen de laagst mogelijke kosten te leveren aan zijn klant? Wij realiseren ons dat dit alles behalve makkelijk is.

Wat is planning software?

Om u bij het bovenstaande vraagstuk te helpen is er planning software in het leven geroepen. Dit is een softwarepakket voor gedetailleerde scheduling van mensen, materialen en machines. Het bestaat uit de modules:

ISA-95 Framework
Orderplanning
Materiaalplanning
Personeelsplanning

Slimmer produceren met planning software

Onze planning software, R2T, geeft niet alleen informatie over de status quo, u kunt de tool tevens laten doorrekenen hoe u ‘slimmer’ kunt produceren. Op basis van de beschikbare resources (materialen, mensen en machines) kunt u met deze software alle productiefases optimaliseren zodat uw hele productieproces – van grondstof tot eindproduct – gesynchroniseerd verloopt. Dit zonder vertraging en met zo min mogelijk voorraden.

Het geeft een duidelijk beeld van de groeimogelijkheden in uw capaciteit. De tool laat zien wat u met uw huidige materialen, mensen en machines zo mogelijk nog meer aan kunt. Middels een overzichtelijk gant chart, grafieken waarin het verloop van de voorraad zichtbaar wordt en een overzichtelijke planning van mensen wordt de informatie getoond. Door middel van simulatie en analyses wordt u maximaal ondersteund in uw besluitvorming. voor uw verkoopmedewerkers biedt deze software bijzonder nuttige informatie over beschikbare capaciteit, mogelijkheden voor spoedorders en levertijden van lopende orders. Verkopers kunnen bij uw klanten gerichtere beloftes doen en ‘ja verkopen’ als het ook echt ‘ja’ is.

Wat levert planning software u op?

De hamvraag is natuurlijk: wat levert gedetailleerd plannen u op? 10% meer winst? 20% minder derving door fouten? Dit verschilt per situatie. Stelt u zich eens voor dat alles en iedereen op tijd op zijn plek is, dat niemand op elkaar staat te wachten, dat al uw medewerkers en machines hun werk doen en dat u direct kunt inspelen op veranderingen. Met onze R2T software komt dit binnen handbereik. De ervaring leert dat de ROI vaak véél korter is dan 1 jaar.

Oorsprong van R2T

Het in 1996 opgerichte Care Automatisering heeft de R2T suite ontwikkeld en succesvol bij diverse bedrijven geïmplementeerd.