Care Automatisering

Scheduling Solutions

Personeelsplanning

De personeelsplanning (Human Resource Scheduler module) berekent welke mensen u wanneer moet inzetten en genereert een personeelsplanning op basis van hun functies, vaardigheden en beschikbaarheid. Het optimaal inzetten van uw medewerkers is van strategisch belang voor uw bedrijfsvoering. Het inzetten van specialisten op de juiste plek, op het juiste moment, helpt u om uw efficiency- en kwaliteitsdoelstellingen te bereiken.

Persooneelplanning draagt bij aan flexibeler produceren

Steeds vaker werken productiebedrijven met een kleine kern aan vaste medewerkers en een grote flexibele schil van uitzendkrachten. Dit vraagt om een optimale inzet van uw vaste medewerkers op de kritische plaatsen en momenten. Onze module voor personeelsplanning biedt u de mogelijkheid om uw mensen optimaal te plannen op basis van de behoefte aan capaciteit en specifieke kennis en vaardigheden. U kunt eenvoudig configureren en bijhouden welke kennis en vaardigheden mensen hebben en op welke machines of werkzaamheden ze kunnen worden ingezet. Indien de module wordt ingezet in combinatie met de orderplanning en de materiaalplanning, wordt er ook rekening gehouden met het aantal benodigde mensen. Hierdoor bent u in staat om uw flexibiliteit zo optimaal mogelijk te benutten.

Personeelsplanning module

Dankzij de module personeelsplanning bent u in staat om uw flexibiliteit zo optimaal mogelijk te benutten.